Tóc Đẹp

Tóc tôi hết khô xơ, hết gãy rụng mềm mượt như nhung chỉ nhờ lá ổi